Đổi thẻ cào

Lưu ý

► KẾT NỐI API liên hệ ADMIN để được set CẤP BẬC

► CAM KẾT NẠP THẺ, MUA THẺ, RÚT TIỀNNẠP TIỀN AUTO 24/24

►Sai mệnh giá trừ -50% nhỏ hơn. Thống kê sản lượng

►Kênh thông báo: NHÓM ZALO 1 | FACEBOOK

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại sẽ KHÔNG XỬ LÝ

► Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày ib ADMIN để được lên ĐẠI LÝ

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16.2% 16.2% 16.2% 15.2% 15.2% 15.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Đại lý (30tr/ngay) 16% 16% 16% 15% 15% 15% 16% 16% 16%
Đối tác 15.8% 15.8% 15.8% 14.8% 14.8% 14.8% 15.8% 15.8% 15.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 12.7%
Đại lý (30tr/ngay) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12.5%
Đối tác 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 12.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7% 18.7%
Đại lý (30tr/ngay) 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Đối tác 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 12.3% 12.3%
Đại lý (30tr/ngay) 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12% 12%
Đối tác 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.8% 11.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 25.8% 21.8% 31%
Đại lý (30tr/ngay) 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 25.5% 21.5% 31%
Đối tác 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 25.3% 21.3% 31%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 12.8%
Đại lý (30tr/ngay) 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 12.8%
Đối tác 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 12.8%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
► Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ  ( API MUA THẺ:ẤN VÀO ĐÂY!! 
SHOPTHE.VN  bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )